planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje

planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje
planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto paraiškoje, šio projekto vykdytojo prašyme skirti lėšų arba vietos projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas šios strategijos vietos projekto įgyvendinimo vietoje. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5297)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”